Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001Sb.

Celý certifikát si můžete prohlédnout zde

Osvědčenéí o absolvování odborného školení Kontrolní technik pro provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení podle Vyhlášky Ministarstva vnitra č. 246 Sb. z 29.6.2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčená platí pro celý sytém protipožárních konstrukcí Promat:

 • Požárně ochranná manžeta
 • Požárně ochranný pás
 • Požárně ochranná manžeta pro plastové potrubí
 • Trubní ucpávka pro kovové potrubí
 • Trubní ucpávka pro kovové a plastové potrubí
 • Nátěr pro retardaci šíření plamene po kabelech
 • Desková přepážka
 • Zděná kabelová přepážka
 • Kabelová ucpávka
 • Polštářová kabelová přepážka
 • Stavební tvarovky, těsnění kabelových prostupů
 • Těsnící zátky, těsnění kabelových prostupů

Celý certifikát si můžete prohlédnout zde

Osvědčení k montáži a periodické kontrole systémů Intumex na území ČR.

Celý certifikát si můžete prohlédnout zde